Latest Posts

5 CHIÊU TĂNG DOANH THU CHO BÁN HÀNG CUỐI NĂM

12/15/2018 07:38:29 In Rnext ở Việt Nam
Gần sắp tới cuối năm, nhu cầu mua sắm ngày càng tăng cao. Trong lúc này, đội kinh doanh của mỗi doanh nghiệp đều phải hoạt động hết công suất cho khoảng thời gi

Chuỗi cung ứng thời bán lẻ đa kênh

03/26/2018 11:03:13 In Rnext ở Việt Nam
chuỗi cung ứng, bán lẻ đa kênh
Các công ty thương mại đang lần lượt chuyển sang hoạt động đa kênh (omnichannel) để có thể hiện diện mọi lúc mọi nơi trên mọi thiết bị đối với người tiêu dùng.